Zásady ochrany osobních údajů

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aktualizováno Červenec 03, 2020

Děkujeme, že jste se rozhodli být součástí naší komunity v EcuNative Europe, podnikat jako EcuNative ("EcuNative", "my", "nás" nebo "naše"). Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad nebo našich postupů týkajících se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na info@ecunative.eu.

Když navštívíte naše webové stránky http://ecunative.eu/, aplikace Facebook a používáte naše služby, důvěřujete nám svými osobními údaji. Vaše soukromí bereme velmi vážně. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů popisujeme naše zásady ochrany osobních údajů. Snažíme se vám co nejjasněji vysvětlit, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká máte v souvislosti s tím. Doufáme, že budete mít nějaký čas, abyste si to pečlivě přečetli, protože je to důležité. Pokud jsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů nějaké podmínky, s nimiž nesouhlasíte, přestaňte používat naše stránky nebo aplikace a naše služby.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek (například http://ecunative.eu/), aplikace Facebooku, ("Aplikace")a/nebo jakékoli související služby, prodej, marketing nebo události (souhrnně je označujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů jako "Stránky").

Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, protože vám pomohou činit informovaná rozhodnutí o sdílení vašich osobních údajů s námi.

OBSAH

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

3. BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY S NĚKÝM?

4. S KÝM BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY?

5. POUŽÍVÁME COOKIES A DALŠÍ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?

6. POUŽÍVÁME MAPY GOOGLE?

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

8. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

10. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE DO-NOT-TRACK

11. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

12. PROVÁDÍME AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD?

13. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TĚCHTO ZÁSAD?

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám sdělíte

Stručně řečeno: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je jméno, adresa, kontaktní údaje, hesla a bezpečnostní údaje a platební údaje.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete při registraci na stránkách nebo v aplikacích, vyjádření zájmu o získání informací o nás nebo našich produktech a službách, při účasti na aktivitách na stránkách nebo aplikacích (jako je zveřejňování zpráv v našich online fórech nebo účast na soutěžích, soutěžích nebo dárcích) nebo jiné kontaktování nás.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a stránkami nebo aplikacemi, na volbách, které činíte, a na produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:

Jméno a kontaktní údaje. Shromažďujeme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a další podobné kontaktní údaje.

Pověření. Shromažďujeme hesla, rady při psaní a podobné bezpečnostní informace používané pro ověřování a přístup k účtu.

Platební údaje. Shromažďujeme údaje nezbytné ke zpracování vaší platby, pokud provádíte nákupy, jako je číslo platebního nástroje (například číslo platební karty) a bezpečnostní kód spojený s vaším platebním nástrojem. Všechny platební údaje jsou uloženy naším zpracovatelem plateb a měli byste si přečíst jeho zásady ochrany osobních údajů a kontaktovat přímo zpracovatele plateb, abyste odpověděli na vaše dotazy.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a vy nás musíte informovat o všech změnách těchto osobních údajů.

Informace automaticky shromažďované

Stručně řečeno: Některé informace – například IP adresa a/nebo charakteristiky prohlížeče a zařízení – se shromažďují automaticky, když navštívíte naše stránky nebo aplikace.

Automaticky shromažďujeme určité informace, když navštívíte, použijete nebo projdete stránky nebo aplikace. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (například vaše jméno nebo kontaktní informace), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a používání, jako je vaše IP adresa, charakteristika prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové předvolby, odkazující adresy URL, název zařízení, země, poloha, informace o tom, jak a kdy používáte naše stránky nebo aplikace, a další technické informace. Tyto informace jsou primárně potřebné k zachování bezpečnosti a provozu našich stránek nebo aplikací a pro naše interní účely analýzy a vytváření sestav.

Stejně jako mnoho podniků shromažďujeme také informace prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

Informace shromážděné prostřednictvím našich aplikací

Stručně řečeno: Při používání našich aplikací můžeme shromažďovat informace týkající se vaší geografické polohy, mobilního zařízení a oprávnění Facebooku.

Pokud používáte naše aplikace, můžeme také shromažďovat následující informace:

 • Informace o zeměpisné poloze. Můžeme požádat o přístup nebo oprávnění a sledovat informace založené na poloze z vašeho mobilního zařízení, a to buď nepřetržitě, nebo když používáte naši mobilní aplikaci, za cích za poskytování služeb založených na poloze. Pokud si přejete změnit náš přístup nebo oprávnění, můžete tak učinit v nastavení vašeho zařízení.
 • Data mobilních zařízení. Můžeme automaticky shromažďovat informace o zařízení (například ID mobilního zařízení, model a výrobce), operační systém, informace o verzi a IP adresu.
 • Oprávnění Facebooku. Ve výchozím nastavení máme přístup k vašim Facebook základní informace o účtu, včetně vašeho jména, e-mailu, pohlaví, narozenin, aktuální adresy URL města a profilového obrázku, a další informace, které se rozhodnete zveřejnit. Můžeme také požádat o přístup k dalším oprávněním souvisejícím s vaším účtem, jako jsou přátelé, checkins a to se mi líbí, a můžete se rozhodnout udělit nebo odepřít přístup ke každému jednotlivému oprávnění. Další informace týkající se oprávnění Facebooku naleznete v části Odkaz na facebooková oprávnění. page.

Informace shromážděné z jiných zdrojů

Stručně řečeno: Můžeme shromažďovat omezené údaje z veřejných databází, marketingových partnerů a dalších vnějších zdrojů.

Informace o vás můžeme získat z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, společní marketingoví partneři, jakož i od jiných třetích stran. Příklady informací, které dostáváme z jiných zdrojů, zahrnují: informace o profilu na sociálních médiích; marketingu zájemců a výsledků vyhledávání a odkazů, včetně placených zápisů (například sponzorovaných odkazů).

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

Stručně řečeno: Vaše údaje zpracováváme pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností a/nebo vašem souhlasu.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich stránek nebo aplikací používáme pro různé obchodní účely popsané níže. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme v závislosti na našich oprávněných obchodních zájmech ("obchodní účely"), abychom s vámi uzavřeli nebo provedli smlouvu ("Smluvní"), s vaším souhlasem ("souhlas") a/nebo za účelem dodržování našich právních povinností ("právní důvody"). Konkrétní důvody zpracování, na které se spoléháme, uvádíme vedle každého níže uvedeného účelu.

Informace, které shromažďujeme nebo přijímáme, používáme:

 • Usnadnit proces vytváření a přihlašování k účtu.Pokud se rozhodnete propojit svůj účet s námi s účtem třetí strany *(například váš účet Google nebo Facebook), používáme informace, které nám umožnili shromažďovat od těchto třetích stran, abychom usnadnili proces vytváření a přihlášení k účtu.
 • Zasílání marketingových a propagačních sdělení. My a/nebo naši marketingoví partneři třetích stran můžeme osobní údaje, které nám zašlete, použít pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Z našich marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit (viz "Jaká jsou vaše práva na ochranu osobních údajů" níže).
 • Zasílání administrativních informací. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání informací o produktech, službách a nových funkcích a/nebo informací o změnách našich podmínek a zásad.
 • Plnění a správa vašich objednávek. Vaše údaje můžeme použít k plnění a správě vašich objednávek, plateb, vracení a výměn provedených prostřednictvím stránek nebo aplikací.
 • Doručujte vám cílenou reklamu. Vaše údaje můžeme použít k vývoji a zobrazování obsahu a reklamy (a k práci s třetími stranami, které tak činí) přizpůsobené vašim zájmům a/nebo poloze a k měření jejich účinnosti.
 • K ochraně našich stránek. Vaše údaje můžeme použít jako součást našeho úsilí o zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich stránek nebo aplikací (například pro sledování podvodů a prevenci).
 • Prosazovat naše podmínky a zásady.
 • Reagovat na právní požadavky a předcházet škodám. Pokud obdržíme předvolání nebo jinou právní žádost, možná budeme muset zkontrolovat údaje, které uchováváme, abychom zjistili, jak reagovat.
 • Pro jiné obchodní účely. Vaše údaje můžeme použít pro jiné obchodní účely, jako je analýza dat, identifikace trendů využití, určení účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocení a zlepšení našich stránek nebo aplikací, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

3. BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY S NĚKÝM?

Stručně řečeno: Informace sdílíme pouze s vaším souhlasem, dodržováním zákonů, ochranou vašich práv nebo plněním obchodních povinností.

Údaje můžeme zpracovávat nebo sdílet na základě následujícího právního základu:
 • Souhlas: Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali konkrétní souhlas s použitím vašich osobních údajů k určitému účelu.
 • Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to přiměřeně nezbytné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů.
 • Plnění smlouvy: Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za potřeby splnění podmínek naší smlouvy.
 • Právní povinnosti: Vaše údaje můžeme zpřístupnit tam, kde jsme k tomu ze zákona povinni vyhovět platným zákonům, vládním požadavkům, soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo soudnímu řízení, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání (včetně reakce na požadavky orgánů veřejné moci za účelem splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání práva).
 • Životně důležité zájmy: Vaše údaje můžeme zveřejnit tam, kde se domníváme, že je nutné vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky týkající se možného porušení našich zásad, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonných činností nebo jako důkaz v soudních sporech, do nichž jsme zapojeni.

Přesněji řečeno, můžeme potřebovat zpracovávat vaše údaje nebo sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:

 • Dodavatelé, konzultanti a další poskytovatelé služeb třetích stran. Vaše údaje můžeme sdílet s dodavateli třetích stran, poskytovateli služeb, dodavateli nebo zástupci, kteří pro nás nebo naším jménem provádějí služby a vyžadují přístup k těmto informacím, aby mohli tuto práci provádět. Příklady zahrnují: zpracování plateb, analýzu dat, doručování e-mailů, hostingové služby, služby zákazníkům a marketingové úsilí. Můžeme vybraným třetím stranám povolit, aby na stránkách nebo v aplikacích používaly technologii sledování, která jim umožní shromažďovat údaje o tom, jak v průběhu času komunikujete se stránkami nebo aplikacemi. Tyto informace mohou být použity mimo jiné k analýze a sledování dat, určení oblíbenosti určitého obsahu a lepšímu pochopení online aktivity. Pokud není popsáno v těchto zásadách, nesdílíme, neprodáváme, nepronajímáme ani neobchodujeme s třetími stranami pro jejich propagační účely.
 • Obchodní převody. Vaše údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podnikání nebo jeho části nebo během jejich jednání jiné společnosti.
 

4. S KÝM BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY?

Stručně řečeno: Informace sdílíme pouze s následujícími třetími stranami.
Vaše údaje sdílíme a zveřejňujeme pouze s následujícími třetími stranami. Každou stranu jsme kategorizovali, abyste mohli snadno porozumět účelu našich postupů shromažďování a zpracování údajů. Pokud jsme vaše údaje zpracovali na základě vašeho souhlasu a vy chcete svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás.
 • Reklama, přímý marketing a generování potenciálních zákazníků Google AdSens
 • Partnerské marketingové programy Partnerská síť eBay
 • Komunikace a konverzace s uživateli Mailchimp
 • Optimalizace obsahu Gravatar, Vložení Instagramu, MailChimp widget plugin, Písma Google a vložení videa YouTube
 • Faktura a fakturace Apple Pay, Peněženka Google a PayPal
 • Retargeting platformy Google Ads Remarketing
 • Sdílení a reklama na sociálních médiích Facebook reklama, Instagram reklama a PayPal pluginy
 • Webová a mobilní analytika Piwik a Google Analytics
5. POUŽÍVÁME COOKIES A DALŠÍ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?

Stručně řečeno: Soubory cookie a další sledovací technologie můžeme používat ke shromažďování a ukládání vašich informací.

Soubory cookie a podobné sledovací technologie (jako jsou webové majáky a pixely) můžeme používat k přístupu k informacím nebo k jejich ukládání. Konkrétní informace o tom, jak tyto technologie používáme a jak můžete odmítnout určité soubory cookie, jsou uvedeny v našich zásadách používání souborů cookie.

6. POUŽÍVÁME MAPY GOOGLE?

Stručně řečeno: Ano, Mapy Google používáme za účelem poskytování lepších služeb.

Tato webová stránka, mobilní aplikace nebo aplikace Facebook používá rozhraní API Map Google. Smluvní podmínky rozhraní Google Maps API Tady. Chcete-li lépe porozumět zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google, link.

Používáním naší implementace rozhraní API map souhlasíte s tím, že budete vázáni smluvními podmínkami společnosti Google. Souhlasíte s tím, že nám umožníte získat nebo uložit vaši polohu do mezipaměti. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Stručně řečeno: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nestanoví jinak.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (jako jsou daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel v těchto zásadách nebude vyžadovat, abychom uchovávali vaše osobní údaje po dobu delší, než je doba, po kterou mají uživatelé u nás účet.

Pokud nemáme žádnou trvalou legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je odstraníme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), bezpečně uložíme vaše osobní údaje a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné jejich odstranění.

8. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?

Stručně řečeno: Snažíme se chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Zavedli jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření určená k ochraně bezpečnosti veškerých osobních údajů, které zpracováváme. Mějte však také na paměti, že nemůžeme zaručit, že samotný internet je 100 bezpečných. I když se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, přenos osobních údajů na naše stránky nebo aplikace a z nich je na vaše vlastní riziko. Měli byste přistupovat ke službám pouze v zabezpečeném prostředí.

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Stručně řečeno: V některých regionech, jako je Evropský hospodářský prostor, máte práva, která vám umožní lepší přístup k vašim osobním údajům a kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

V některých regionech (například v Evropském hospodářském prostoru) máte určitá práva podle platných zákonů na ochranu osobních údajů. Ty mohou zahrnovat právo (i) požádat o přístup a získat kopii vašich osobních údajů, ii požádat o opravu nebo výmaz; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů; A iv) případně přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Chcete-li takovou žádost učinit, použijte kontaktní údaje níže. Budeme zvažovat a jednat na základě jakékoli žádosti v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Vezměte však prosím na vědomí, že to nebude mít vliv na zákonnost zpracování před jeho odstoupením.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, máte také právo podat stížnost u místního dozoru nad ochranou osobních údajů. Jejich kontaktní údaje naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Informace o účtu

Pokud byste kdykoli chtěli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo ukončit svůj účet, můžete:

Přihlaste se do nastavení svého účtu a aktualizujte svůj uživatelský účet.

Kontaktujte nás pomocí poskytnutých kontaktních údajů.

Na vaši žádost o ukončení vašeho účtu deaktivujeme nebo smažeme váš účet a informace z našich aktivních databází. Některé informace však mohou být uchovávány v našich souborech, aby se zabránilo podvodům, řešily problémy, pomáhaly s vyšetřováním, prosazovaly naše Podmínky použití a/nebo splňovaly zákonné požadavky.

Soubory cookie a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena tak, aby přijímala soubory cookie. Pokud chcete, můžete obvykle nastavit svůj prohlížeč tak, aby odstraňoval soubory cookie a odmítal soubory cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit nebo odmítnout soubory cookie, může to mít vliv na určité funkce nebo služby našich stránek nebo aplikací. Chcete-li se odhlásit ze zájmově orientované reklamy inzerentů na našich stránkách nebo v aplikacích, navštivte http://www.aboutads.info/choices/.

Odhlášení z e-mailového marketingu: Z odběru našeho marketingového e-mailového seznamu se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailech, které nám zasíláme, nebo kontaktováním nás pomocí níže uvedených údajů. Poté budete odstraněni ze seznamu marketingových e-mailů - stále vám však budeme muset zasílat e-maily související se službami, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu. Chcete-li se jinak odhlásit, můžete:

Přístup k nastavení účtu a aktualizace předvoleb.

10. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE DO-NOT-TRACK

Většina webových prohlížečů a některých mobilních operačních systémů a mobilních aplikací obsahuje funkci Do-Not-Track ("DNT"), kterou můžete aktivovat, abyste signalizovali své preference ochrany osobních údajů, aby nebyly monitorovány a shromažďovány údaje o vašich aktivitách při prohlížení internetu. Nebyl dokončen žádný jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. V současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu, aby nebyla sledována online. Pokud bude přijat standard pro sledování online, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o této praxi informovat v revidované verzi těchto zásad ochrany osobních údajů.

11. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Stručně řečeno: Ano, pokud jste obyvatelem Kalifornie, jsou vám udělena zvláštní práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům.

Kalifornský občanský zákoník oddíl 1798.83, známý také jako zákon "Shine The Light", umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, požádat o informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují) a získat od nás informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují), které jsme poskytli třetím stranám pro účely přímého marketingu, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chtěli byste podat takovou žádost, zašlete nám prosím písemnou žádost pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Pokud je vám méně než 18 let, bydlíte v Kalifornii a máte registrovaný účet u stránek nebo aplikací, máte právo požádat o odstranění nežádoucích údajů, které veřejně zveřejňujete na stránkách nebo v Aplikacích. Chcete-li požádat o odstranění těchto údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů a uveďte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem a prohlášení, že máte bydliště v Kalifornii. Zajistíme, aby údaje nebyly veřejně zobrazeny na stránkách nebo v aplikacích, ale uvědomte si, že údaje nemusí být z našich systémů zcela nebo komplexně odstraněny.

12. PROVÁDÍME AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD?

Stručně řečeno: Ano, tyto zásady podle potřeby aktualizujeme, abychom zůstali v souladu s příslušnými zákony.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným datem "Revidované" a aktualizovaná verze bude účinná, jakmile bude přístupná. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, můžeme vás informovat buď zveřejněním oznámení o těchto změnách, nebo přímým zasláním oznámení. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů často prostudovali, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.

13. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TĚCHTO ZÁSAD?

Máte-li dotazy nebo připomínky k této politice, můžete nám e-mail na info@ecunative.eu nebo poštou na:

EcuNative Evropa
Cyrilská 508/7
Brno, Jižní Morava 60200
Česká republika

JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO ODSTRANIT ÚDAJE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Na základě platných zákonů vaší země můžete mít právo požádat o přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme, změnit tyto informace nebo je za určitých okolností odstranit. Chcete-li požádat o kontrolu, aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů, odešlete formulář žádosti kliknutím sem. Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů.